Fornybar energi i Møre og Romsdal, et energisentersamarbeid

Prosjektet «Fornybar energi i Møre og Romsdal» er et samarbeidsprosjekt mellom kompetansesentrene Runde miljøsenter, Newtonsenteret på Sunndal, Nasjonalt vindenergisenter og Tingvoll sol- og bioenergi.

Hvert senter er spesialisert på ulike energiformer og ønsker å vise frem positive og negative virkninger av de ulike formene for fornybar energi, gjennom en felles utformet utstilling.

Målet er å øke bevissthet om og skape engasjement rundt de energikildene vi har i Møre og Romsdal. Publikum skal oppfordres til kritisk tenking til de forskjellige typene av energiproduksjon, ved å bli presentert tekstelement, film på skjerm og eksperiment som en del av utstillingen.

Utstillingen er spesielt tilrettelagt for skoleklasser på ungdoms- og videregående skoler, for å skape et tidlig engasjement, i tillegg til andre besøkende ved de fire senterne.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Tingvoll sol- og Biosenter (NORSØK)
Prosjektleder:Lovise Johanne Sæter
Samarbeidsparter: Runde Miljøsenter AS, Newton senter Sunndal og Nasjonalt vindenergisenter, Smøla
Finansiering: Møre og Romsdal Fylkeskommune, Tussa Energi, Tafjord Energi, Statkraft Aura og NEAS
Tidsperiode: