Trivsel på beite i Innerdalen! (Foto: Rose Bergslid)
Trivsel på beite i Innerdalen! (Foto: Rose Bergslid)

Amazing Grazing - bærekraftig kjøtt og ull fra sau som beiter i norsk utmark

Hvordan kan kjøtt og ull fra sau verdsettes høyere? Prosjektet ønsker å påvirke diskusjonen rundt bærekraft, media sin omtale av det og hvordan politikk blir formet.

AMAZING GRAZING skal få frem kunnskap om hvordan sau i norsk utmark bidrar til en bærekraftig utvikling. Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder med ulikt ressursgrunnlag, ulike driftsopplegg og ulik ressursbruk. I dette prosjektet skal vi undersøke sauebonden sitt driftsopplegg, forbrukeren sin innsikt, og rammevilkårene som både bonden og forbrukeren forholder seg til.

Les mer på NIBIO (klikk på logo).

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:319396
Prosjekteier:NIBIO
Prosjektleder: Lise Grøva, NIBIO
Prosjektdeltakere NORSØK:Rose Bergslid
Samarbeidsparter: Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, Fibershed, USA, Swedish University of Agricultural Science (SLU), Sweden, Northern playground AS, Hillesvåg Ullvarefabrikk AS, Lofoten Wool & art AS og Kastell AS
Finansiering: Norges Forskningsråd
Tidsperiode: