Mørk Jordhumle (Bambus terrestris) på blomst av jordbær (Fragaria xananassa) (Foto: Atle Wibe)
Mørk Jordhumle (Bambus terrestris) på blomst av jordbær (Fragaria xananassa) (Foto: Atle Wibe)

POLLIBRING - Driftsform og tetthet av pollinerende insekter i bringebærproduksjon

I vår nasjonale pollinatorstrategi, underskrevet av åtte statsråder og vedtatt av stortinget i 2018, slåes det fast at pollinatorer er viktige for jordbruket.

Den totale verdien av pollinering i norsk matproduksjon er ukjent, men Landbruksdirektoratet har estimert at total produksjonsverdi for oljevekster, frukt og bær, og belgvekster i 2017 var i underkant av 900 millioner kroner. Kjente pollinatorer er bier inklusive humler, mygg, biller, sommerfugler, blomsterfluer og andre fluer. For landbrukssektoren har nok biene størst betydning. I Norge er det påvist 208 forskjellige biearter som omfatter honningbia (Apis mellifera), 35 ulike humlearter (Bombus spp) og 172 arter av andre villbier. Honningbia kan bidra til betydelig mengde pollinering men også de ville bieartene bidra minst like mye.
Imidlertid er det ikke kvantifisert hvor stor betydning driftsformen har på biomangfoldet av pollinatorer og effekten av pollineringen av matplantene.

I dette forprosjektet vil det derfor bli tatt sikte på å dokumentere mangfoldet av pollinerende insekter i bringebærproduksjoner med ulike driftsformer i Møre og Romsdal, og studere hvor effektivt bringebærblomstene blir pollinert. I to økologiske og to konvensjonelle bringebærfelt vil det bli observert i avgrensede ruter hvilke pollinatorer som besøker bringebærblomstene og hvor mange blomst hvert enkelt insekt besøker. Disse feltene ligger i Tingvoll (2 felt), Valldal og Rovde. Det vil også bli sett på hvilke faktorer som fremmer pollinatorinsektene i bringebærfeltene for å kunne gi råd om hva som bør gjøres for å utvikle insektpopulasjonene. Forhåpentlig vis vil dette forprosjektet lede fram til et hovedprosjekt slik at man kan få studert mer i detalj hvilken betydning driftsformen har for pollinator insektene i bringebærproduksjon.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:FFL/JA 2020/52526, Agros 137212
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Atle Wibe
Prosjektdeltakere NORSØK:Peggy Haugnes
Samarbeidsparter: Landbruk Nordvest og NINA
Finansiering:Landbruksdirektoratet, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), NORSØK, Landbruk Nordvest, NINA
Tidsperiode: