Avlingsregistreringer på Tingvoll gard

Hovedmålet er å vurdere hvordan avlingene utvikler seg over tid i økologisk landbruk. Dette ved å fortsette den langvarige registreringen av engavlinger på noen utvalgte skifter på Tingvoll gard.

De første avlingsregistreringene på noen av skiftene på Tingvoll gard startet i 1991 og har vært gjennomført hvert år siden den gang. Så langvarige avlingsregistreringer på økologiske engarealer finnes ikke andre steder i landet. Dette er et verdifullt arbeide som NORSØK vil fortsette med fremover. Innhold av gras, belgvekster og ugras registreres også. I tillegg tas det jordprøver på de samme skiftene med jevne mellomrom. Dette gir et godt grunnlag for å undersøke utviklingen av næringsinnholdet i jord over tid, og sammenhengen mellom næringsinnhold i jord og engavlinger.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Martha Ebbesvik
Finansiering:Landbruksdirektoratet
Tidsperiode: