Teknologi for overvåking og varsling av sykdom hos husdyr (ALARM)

Kan temperatursensor i øremerke for sau utvikles til å varsle sykdom og forebygge tap på beite?

I dette prosjektet skal vi undersøke om Nofenceklaven kan utvikles videre til å ta imot og sende temperaturdata fra en sensor i et øremerke videre til bonden.
Først må vi finne ut optimal størrelse og plassering av en slik sensor og se om den kan registrere nøyaktig nok temperatur. Deretter skal Nofence se hvordan det kan utvikles lagring og overføring og analyse av data, slik at vi kan finne en indikator for å varsle sykdom.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kristin Sørheim
Samarbeidsparter: Nofence og NIBIO
Finansiering:Regionalt forskingsfond Midt-Norge, NORSØK, Nofence
Tidsperiode: