Fra Dyrk Tromsø (Foto: Kirsty McKinnon)
Fra Dyrk Tromsø (Foto: Kirsty McKinnon)

Dyrk og spis på bærekraftig vis

Målet med prosjektet er å spre informasjon om bærekraftig kosthold og økologisk dyrking til småskala matprodusenter gjennom kurs og foredrag.

Det er en økende interesse for å dyrke egen mat og for å spise sunt og miljøvennlig. I prosjektet vil vi videreutvikle og tilby ulike kurstilbud om dyrking og bærekraftig kosthold som går over henholdsvis 3 timer og 1,5 til 2-dager. Målgrupper for kursene er kjøkkenhageeiere, parsell- og kolonihagedyrkere, deltagere i andelslandbruk m.fl.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Kirsty McKinnon
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: