Foto: Debio (Foto: Debio)
Foto: Debio (Foto: Debio)

Bønder og byen: URBANFARMS

Økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder

Hvordan kan gårdbrukere utnytte nærhet til en by? Arealressurser kan brukes bedre, nye forretningsmodeller kan utnytte byens kjøpekraft, og næringsstoff kan resirkuleres

Gårdbrukere i bynære strøk kan utnytte denne nærheten til å øke verdiskapingen fra produksjonen. Prosjektet vil utvikle bærekraftige forretningsmodeller som kan utnytte byens marked og kjøpekraft, og foreslå en bedre bruk av arealressurser. Vi skal skape kunnskap som vil redusere hindringer i verdiskapingskjeden fra produsent til forbruker. Vi vil også integrere gårdsdrifta bedre i et kretsløp av næringsstoffer og organisk materiale fra jord til bord, og tilbake, for eksempel gjennom å bruke organisk avfall til å lage jordblandinger.

Ti gårdsbruk nær Oslo og Bergen vil delta i prosjektarbeidet. I tillegg vil Bristol i Storbritannia være et studieområde. Her har urban gårdsdrift som del av en bærekraftig matforsyning for en stor by utviklet seg betydelig lenger enn i Norge. Ressurskartlegging og markedsanalyser skal gjennomføres for større områder, mens potensialet for tettere kontakt med et urbant marked, og bedre integrering i byens kretsløp, undersøkes på gårdsnivå. Eksempler på forretningsmodeller som drar nytte av nærhet til en by er andelslandbruk, selvplukk, direktesalg og leveranse til spisesteder. Prosjektet vil analysere økonomisk, sosial og økologisk bærekraft på gårdsnivå, og bruke dette til å videreutvikle forretningsmodellene og integreringen i byens kretsløp.

Prosjektside NIBIO: Bønder og byen: Økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder (URBANFARMS)

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:294604
Prosjekteier:NIBIO
Prosjektleder: Sebastian Eiter, NIBIO divisjon for kart og statistikk
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes og Rose Bergslid
Samarbeidsparter: Countryside and Community Research Institute (CCRI), Bristol Food Network, Økologisk Norge, NIBIO Division of Survey and Statistics, Norwegian Farmers`Union, Bristol Food Network og Countryside and Community Research Institute (CCRI)
Finansiering:NFR, Bionær
Tidsperiode: