20150216  Img 3013

Nye løsninger for distribuert fornybar energiproduksjon på norske gårdsbruk "Lavkarbon"

Målet med dette prosjektet er å stimulere til investeringer i miljøteknologi som på en kostnadseffektiv måte kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra landbruket.


Endring i energiloven åpner for enklere behandling av nyetableringer innen vindkraft og annen fornybar energi. Konseptet som skal studeres er å sette sammen småskala
teknologi innenfor vind-, vann-, sol- og bioenergi og løse de tekniske utfordringene knyttet til å bygge sammen eksisterende teknologi til et komplett energiforsyningssystem som kan utvikles på gårdsbruk i Norge. Dette prosjektet skal bidra til å framskaffe data som kan nyttes til å velge riktig utstyr og riktig plassering og riktige styringssystemer, distribusjons-systemer og organisasjonsmodeller.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:ES539650 Regionale forskingsfond midt Norge
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Prosjektdeltakere NORSØK:Kristin Sørheim og Martha Ebbesvik
Samarbeidsparter: Trønderenergi AS, Nordmøre energiverk AS, Tower Bridge Ventures Limited (UK), Runde Miljøsenter AS og NIBIO
Finansiering:Regionale forskingsfond midt Norge, Tower Bridge Venture Ltd, Trønderenergi AS, Nordmøre energiverk AS
Tidsperiode: