Img 5176

Forebyggende tiltak mot alveld (forprosjekt)

Alveld er en sykdom hos sau som gir leverskade, oppsvulmet ansikt og overfølsomhet for lys.

Alveld er en sykdom hos sau som gir leverskade, oppsvulmet ansikt og overfølsomhet for lys.Sykdommen alveld har vist seg å være en varierende, men svært viktig tapsårsak i småfenæringen på utmarksbeiter i kystnære områder. Hensikten er å utvikle en første prototype på en kapsel som inneholder stoffer som kan felle giftstoffene som forårsaker alveld hos lam.

Delprosjekt er å identifisere giftstoffene, undersøke muligheter for felling av giftstoffer og utvikle en større søknad for å se om en får positive resultater i felt. Se også Prosjektet Forebyggende tiltak mot alveld finansiert av Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder: Emma Brunberg
Prosjektdeltakere NORSØK: Emma Brunberg og Kristin Sørheim
Samarbeidsparter: Ivar Mysterud (UiO), Hanne Hjorth Tønnesen (UiO), Jan Karlsen (UiO), Steinar Waage (NMBU) og Olav Skulberg (NIVA)
Finansiering:JA/FFL – forskningsmidler til utredningsprosjekter
Tidsperiode: