Verdiskapningsdagen på NMK

Tid og sted: Kl 09:00 - 17:00, Keiser Wilhelms gate 11, 6003 Ålesund

Det blir denne dagen eit spesielt fokus på verdiskaping. Saman med nær ei rekke samarbeidspartnarar vil vi utfordre på korleis i skal halde fram med verdiskapinga knytt til mellom anna det maritime, marine ressursar og energi.

Det vil bli innlegg og spanande diskusjonar om relevante tema. Målet med dagen er å utfordre, lære, knytte nettverk og få nye tankar vi kan ta med oss vidare. Korleis kan vi fortsette å drive verdiskaping utan at det går på bekostning av samfunnet, naturen eller klimaet?

NORSØK forskere bidrar som foredragsholdere
1400-1500 - What do we do with the bi-products? Rachel Durand (NCE Blue Legasea), Anne Kristin Løes (NORSØK), Hogne Hallaråker (Arctic Bioscience)
1500-1600 - Kvifor er vi så dårlege på energi? TAFJORD, Ingvar Kvande (NORSØK), Augment City

Arrangementet er gratis og opent for alle. Registrer deg for å sikre deg inngong og adgangskort.

Fullt program og registrering finner du her.