Gamml Norsk Spelsau Osmarka 16 1 (Foto: Åse Trondstad)
(Foto: Åse Trondstad)

Nytt prosjekt om bærekraftig sauehold

Prosjektet skal sette søkelys på hva som kan bidra til at både kjøtt og ull fra sau får mer verdi og hvordan næringa kan bruke denne kunnskapen til å påvirke media og politikk i diskusjonen om bærekraft.

Hvordan kan kjøtt og ull fra sau verdsettes høyere? Prosjektet ønsker å påvirke diskusjonen rundt bærekraft, media sin omtale av det og hvordan politikk blir formet.

AMAZING GRAZING skal få frem kunnskap om hvordan sau i norsk utmark bidrar til en bærekraftig utvikling. Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder med ulikt ressursgrunnlag, ulike driftsopplegg og ulik ressursbruk. I dette prosjektet skal vi undersøke sauebonden sitt driftsopplegg, forbrukeren sin innsikt, og rammevilkårene som både bonden og forbrukeren forholder seg til.

Prosjektet er ledet av Lise Grøva ved NIBIO.