Heading Boklansering (Foto: Grete Lene Serikstad)
(Foto: Grete Lene Serikstad)

Levende matjord – en bok om samspill og livet i jorda

I slutten av juni ble boka «Levende matjord» lansert på Buskerud hovedgård i Åmot. Boka gis ut av Grønt Fagsenter Buskerud og er et resultat av satsinga på jord som Buskerud fylke, nå Viken, har hatt i mange år.

For å understreke innholdet i boka, brukte de to redaktørene Øystein Haugerud og Eirik Kolsrud et greip og gravde fram et eksemplar av boka fra en haug med jord under lanseringa.
Redaktørene la vekt på det gode og brede samarbeidet som har ført fram til utgivelsen. Boka handler om samspill, jordliv, jordkarbon, kompost og jordhelse, og sammen med mange bilder og illustrasjoner gir de 430 sidene i boka kunnskap og inspirasjon i massevis. – Mitt ønske er at boka skal øke folks nysjerrighet og gi flere mer innsikt om jord, sa Øystein. – Det er mange som på ulike måter har bidratt til utgivelsen av boka, blant annet Landbruksdirektoratet for finansiering av prosjekter, sa Eirik Kolsrud, og takket spesielt Emil Mohr og Helge Vittersø, som begge var til stede.
Under lanseringa ble det vist et filmopptak av landbruksminister Olaug Bollestad, som hilste og gratulerte med bokutgivelsen. Hun håper at boka kan bidra til bedre jordforvaltning, både agronomisk og i jordvernsammenheng, ved å øke forståelsen for og verdien av matjord.
Otto Galberg, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, la vekt på at forfatterne var spydspisser innen sine fagfelt. -Det er ikke ofte at prosjekter hos Statsforvalteren avsluttes med noe så håndfast som ei bok, sa han, og takket alle for innsatsen.

Mer enn 20 forfattere har bidratt med stoff i boka. En av hovedforfatterne er Reidun Pommeresche i NORSØK. I boka har hun skrevet flere kapitler, bla. om karbon i jord, og om flere av organismene som utgjør jordlivet og hvilke funksjoner de har. Reidun holdt også foredrag om jordorganismer under bokutgivelsen.