SOLCELLER I LANDBRUKET: Fra anlegg installert på gårdsbruk i Aure Kommune i Møre og Romsdal  (Foto: Vegard Botterli)
SOLCELLER I LANDBRUKET: Fra anlegg installert på gårdsbruk i Aure Kommune i Møre og Romsdal (Foto: Vegard Botterli)

NORSØK samler sentrale aktører for solenergi i landbruket

Interessen for solenergi i landbruket har skutt fart i takt med at teknologien blir billigere og jakten på klimakutt intensiveres.


Bli med til gårdbrukere som har installert solceller på eget bruk

Solenergi er fortsatt ganske ferskt i landbruket, slik at det er varierende kunnskap og erfaring om landbrukets behov blant aktører som nettselskaper og leverandører. For NORSØK er det viktig å ta med praktiske erfaringer fra gårdbrukere som har gått gjennom hele prosessen fra ide til ferdig anlegg.

Se film med tre gårdbrukere på nordvestlandet som har installert solenergi på eget bruk:

Tilskudd og rammebetingelser

Det kan være utfordrende å sette seg inn i tilskudd og rammebetingelser for solenergi i landbruket. For å bøte på dette er NORSØK er i ferd med å etablere en nasjonal rådgivningstjeneste for fornybar energi i landbruket sammen med Norges vel, NLR og Landbruk Nordvest.

Seniorrådgiver Ragnhild Bjelland-Hanley fra Norges vel gir oss status for tilskudd og rammebetingelser for solenergi i det norske landbruket:

Utfordringer ved å koble solenergi til strømnettet

Det finnes en del begrensinger i strømnettet som må tas med når et solanlegg skal planlegges. Særlig i distriktene er det begrensinger på hvor mye strøm man kan sende ut på nettet uten å investere i ny infrastruktur som tilføringskabler og transformatorer.


Sivilingeniør energinett Andre Gjørven fra Nordmøre Energiverk AS (NEAS) går gjennom muligheter og begrensinger som finnes i strømnettet, og tiltak som kan gjøres for å få mest mulig ut av det enkelte anlegg.

West elektro om installasjon av solenergi

Godt samarbeid med elektroetreprenør er essensielt for å bygge et holdbart anlegg som er tilpasset lokale forhold. Norske solforhold og vær gir en del ekstra utfordringer som gjør det er lurt å velge en leverandør som har erfaring med lokale forhold.

West elektro har opparbeidet seg god erfaring innen installasjon av solenergi både på næringsbygg og privatboliger på det værharde Vestlandet. Elektriker og prosjekteleder Trond Sæterøy gir oss sine erfaringer og eksempler på anlegg bygd av West elektro.

SINTEF om batterilagring av solenergi

Solenergi er mest lønnsomt om man bruker mest mulig av strømmen selv, fremfor å selge den ut på strømnettet. Erfaringer viser at et gårdsbruk klarer å bruke ca halvparten av solstrømmen mens resten selges til spottpris. Batterilagring blir stadig billigere og er et naturlig neste steg for å få til optimal økonomi for solenergi i landbruket.

Forsker Kjersti Berg fra SINTEF tar oss gjennom muligheter som finnes innen batterilagring og forskningsprosjekter som er gjort under norske forhold.

Klar energy om ulike typer solceller og tilpasning av anlegg

Det finnes en jungel av ulike typer solceller og leverandører fra hele verden som som tilbyr produkter og installasjon i alle prisklasser. I et klimahardt land som Norge er det viktig å velge produkter og monteringsmetoder som er robuste under alle forhold.

Daglig leder Ragnar Tafjord i Klar Energy leverer totalløsninger med fokus på norske forhold. Han guider oss gjennom et utvalg av solcelletyper og monteringsmetoder.