Birøkt (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

Workshop om balansert birøkt

Velkommen til birøkterdag onsdag den 22. mai

Er du en etablert birøkter som ønsker å lære om alternative metoder som er mer skånsom for biene? Eller har du vurdert å starte med bier?


Workshop om balansert birøkt med Phil Chandler

Den verdenskjente birøkteren og forfattereren av bøkene «The Barefoot Beekeper» og «Learning from Bees» kommer til Tingvoll for å holde en workshop om metoden han kaller for «Balanced Beekeeping», eller balansert birøkt.


Balansert birøkt legger hoved vekt på bienes velferd og tilrettelegging for naturlig atferd med minst mulig inngrep. Bier vet best hva de trenger. Samtidig gir det rom for birøkteren å høste produktene biene gir oss når det er overskudd. Temaene inkluderer drift med topplist, horisontale-kuber og andre alternative birøktermetoder. Du kan lese mer om Phil og metoden her.

Workshopen holdes fra kl. 10-16 på Tingvoll gard og koster NOK 500-. Kaffe og frukt inkludert, lunsj kan kjøpes på Økoparken eller ta med. Kom forberedt til å jobbe litt med bier ellers er det ekstra utstyr til låns (ta kontakt hvis du bor utenfor Møre og Romsdal).

PÅMELDING

Les mer på ByBi

ARR: NORSØK, NIBIO Tingvoll, Nordmøre birøkterlag og Landbruk Nordvest