Korn Foto Debio (Foto: Debio)
(Foto: Debio)

Velkommen til markdag om matkorn

Forsøksfelt på Mogstad i Surnadal:Velkommen til markdag om matkorn. Fredag 23. august, kl. 1100 – kl. 1300

Sted: Mogstad, Nordsida 582, 6650 Surnadal

NORSØK, Nibio Tingvoll og Landbruk Nordvest samarbeider om å stimulere til økologisk matkorndyrking i Møre og Romsdal. Dette året har vi feltforsøk på garden til Arild Mogstad i Surnadal. Her prøver vi ut ulike sorter av bygg og havre; inkludert eldre sorter av svarthavre.

Tema:

Sortsforskjeller
Gjødsling
Ugrashandtering
Markedet for matkorn


Det blir enkel servering.

VEL MØTT!
Med hilsen Frode Grønmyr, rådgiver, Landbruk Nordvest, Randi Frøseth, forsker, Nibio Tingvoll,
Liv Solemdal, rådgiver, NORSØK,Arild Mogstad, gardbruker

Forsøksfeltet er hos Arild Mogstad, Nordsida 582, 6650 Surnadal

For spørsmål: Kontakt Frode Grønmyr (tlf 480 68 543) eller Liv Solemdal (970 36 618), epost: liv.solemdal@norsok.no