Potet I Sunndal (Foto: Ivar Bakken, Sunndalspotet AS)
(Foto: Ivar Bakken, Sunndalspotet AS)

Potetmarkdag

Potetmarkdag på Sunndalspotet, Grøavegen 8, 6612 Grøa kl. 09.00 onsdag 23. oktober

Program

09.00 Morgenkaffe med litt orientering

09.30 Omvisning i forsøksfeltet for prosjekt MERMOLD som skal gå i 3 år. Det er vanskeleg å få god potetkvalitet på den skarpaste sandjorda i Sunndal. MERMOLD-prosjektet skal teste om vi får bedre potetkvalitet dersom vi greier å auke moldinnholdet ved å tilføre jorda:
Biokull og flytande råtnerest etter metan-gass-produksjon, Husdyrgjødsel,Fast råtnerest etter metan-gass-produksjon
Bruke høstrug som fangvekst etter tidlegpotet. (utanlandske forsøk har vist at høstrug som fangvekst kan redusere m.a. presset av vorteskurvsmitte)

(MERMOLD har finansiering frå Regionalt Forskningsfond Midt-Norge)

10.30
Aktuelt stoff frå Landbruk Nordvest og Sunndalspotet.

Dette blir interessant så møt opp

Arr: Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, Landbruk Nordvest og Sunndalspotet