Fra et tidligere kurs (Foto: Kirsty McKinnon)
Fra et tidligere kurs (Foto: Kirsty McKinnon)

Markvandring Spiren andelslandbruk

Markvandring med faginnlegg på Spiren andelslandbruk.

Vi inviterer til markvandring på Spiren Andelslandbruk lørdag 21. september kl 11:00-14:00.
Adresse: Follestaddalen 543, 6156 Ørsta

På markvandringen vil det være fokus på følgende tema: Jordkultur (jordarbeiding, gjødsling, jordstruktur mm) og plantevern (ugras, sykdommer, skadedyr, nytteorganismer). I tillegg vil vi snakke om permakultur og hagebruk uten spavending og erfaringer gjennom sesongen.
Vi starter med enkel servering kl 17:30, beveger oss ut og holder på til 20:30.

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Dersom du har spørsmål til arrangementet ta kontakt med Maud Grøtta 958 47 893 eller Kirsty McKinnon 404 80 522.
Pris: Gratis for deltakere i Spiren andelslandbruk. For andre 300,-.

Påmelding her innen tirsdag 17. september.

Markvandringen arrangeres av NORSØK og Landbruk Nordvest og støttes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.