Kirsty McKinnon er opptatt av at lokale ressurser skal brukes i matproduksjon
Kirsty McKinnon er opptatt av at lokale ressurser skal brukes i matproduksjon

Kurs: Økologisk kjøkkenhage

12. februar kl 18:30 – 22:00. Sted: Averøy kommunehus, Bruhagen. Foredragsholder: Kirsty McKinnon, NORSØK

Å drive kjøkkenhagen økologisk handler om å dyrke på lag med naturen og med kunnskap vi henter fra naturlige prosesser.

Det betyr at vi med et mangfold av vekster skaper et eldorado for insekter og annet dyreliv og videre at vi tar godt vare på jordorganismene. De vil i retur hjelpe oss med å bevare og utvikle en fruktbar og fin matjord. Kjøkkenhagen gir oss medisin, mat, mosjon og mye moro.

Tema på kurset

  • Eksempler på kjøkkenhager, store og små inkludert pallekarmkjøkkenhage
  • Hvordan starte kjøkkenhage, planlegging, jordliv, oppal av småplanter, gjødsling, kompostering, plantestell, redskaper, aktuelle vekster for nybegynner og viderekommende

Kirsty McKinnon er opptatt av at lokale ressurser skal brukes i matproduksjon enten det dreier seg om kjøkkenhage eller større gårder. Eksempler på lokale ressurser kan være kompost, tang eller hestegjødsel fra staller i nærområdet.
McKinnon har skrevet boken Kjøkkenhage – dyrk økologisk for norsk klima. Denne vil være til salgs på kurset.

Kurset er gratis. Kaffe, te og litt å bite i. Utlodning av lokal mat

Arr.: Averøy Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)