Foto Kirsty Mc Kinnon (Foto: Kirsty Mc Kinnon, NORSØK)
(Foto: Kirsty Mc Kinnon, NORSØK)

Skolehageseminaret 2018

Trondheim 6. og 7. september

Du kan delta på en eller begge dagene
Seminaret er beregnet for alle som er interessert i skolehage, enten du arbeider i barnehagen, skolen, en organisasjon eller på gård. En skolehage kan etableres nesten hvor som helst. 
Seminarprogrammet er rikholdig og spenner fra skolehagens lange historie, til eksempler fra dagens skoler og barnehager. Vi får sett skolehager og kjøkkenhager i praksis og på Voll gård får vi blant annet veiledning om kompostering, jordforbedring og høstarbeid i hagen.    

Pris: For begge dagene 800,- , for en dag 400,- inkluderer et enkelt måltid + kaffe, te og knask. Gratis for skoler og barnehager i Trondheim

Arrangører:
Norges skolehagelag
Norsk senter for økologisk landbruk
Grønn barneby, Trondheim kommune
Seminaret er støttet av Fylkesmannen i Trøndelag