Furugrenda Andelslag

Kurs i andelslandbruk 2018

Kurset går over tre samlinger og holdes på Tingvoll Økopark på Nordmøre og på Skjetlein vgs og Medalhus andelslandbruk i Sør-Trøndelag

Kurset vil være praktisk rettet og gi grunnlag for planlegging, drift og deltagelse i andelslandbruk. I kurset legges det vekt på plantedyrking, økologiske dyrkingsprinsipp, kompostering, jordkultur, plantevern og vekstskifte. Videre får kursdeltakerne innblikk i andelslandbrukets historikk, eksempler på andelslandbruk nasjonalt og internasjonalt og innføring i økonomi, budsjettering og ulike organisasjonsformer. Samspill, fellesskap og sosial verdiskapning vil ha en sentral rolle under alle samlingene. Kurset tar utgangspunkt i deltakerne sine egne andelslandbruk eller planlagte prosjekter. Deltakerne blir oppfordret til å arbeide med oppgaver mellom samlingene og får rettledning underveis.

Samlinger:

  • 1.-3. mars, Tingvoll
  • 12.-14. april, Tingvoll
  • 16.-18. august, Skjetlein/Melhus

Samlingene starter torsdag kl 18:00 og slutter lørdag kl 13:00

Målgruppe:
Bønder, gartnere, andelshavere og andre interesserte som er i gang med eller planlegger å starte opp andelslandbruk. Det er en fordel om to eller flere fra samme andelslandbruk eller initiativ kan delta slik at de kan jobbe sammen om å utvikle sitt andelslandbruk.
Kursmål:
Målet for kurset er å gi kunnskap og inspirasjon til alle som vil starte eller er involvert i andelslandbruk.
 
Kursholdere:
Kirsty McKinnon fra Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Maud Grøtta fra Landbruk Nordvest og Olaug Bach fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. I tillegg kommer inviterte foredragsholdere.
 
Kursavgift:
3000,-  som inkluderer kaffe, te og litt pauseknask. Mat og overnatting kommer i tillegg. 

Rabatt dersom flere fra samme lag melder seg på.
Påmelding: www.deltager.no

Kontaktperson: Kirsty McKinnon, kirsty.mckinnon@norsok.no tlf  404 80 522


Påmeldingsfrist: 22. februar 

Arrangører: NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag