Anita Land 1362 Ku Fokhol (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

Seminarer om melkesyre-fermentering av husdyrgjødsel 28. og 29. august i Oslo og Klepp

Kan fermentering av husdyrgjødsel redusere nitrogentap og klimagassutslipp i landbruket, og samtidig bli god butikk for bonden?

Foredragsholder: Jan Feersma, adm.dir. Agriton. Seminarene er gratis. Det blir servert enkel lunsj.

28 august:  Landbrukets hus, Hollendergt 5, 0190 Oslo kl 11-13.30

Påmelding før 15.08: http://www.deltager.no/fermenteringsseminar_Oslo

29 august: NLR Rogaland, Genoloftet , Postvegen 212  kl 11-13.30

Påmelding før 15.08: http://www.deltager.no/fermenteringsseminar_Klepp

Nederlandske Agriton og mange bønder i Europa mener svaret er ja. For perioden 2017–19 har Landbruksdirektoratet bevilget midler til å teste metoden under norske forhold og kommunisere resultater, erfaringer og fremgangsmåter til bønder i Norge.  Les mer om prosjektet på http://bokashinorge.no/landbruket

Fermenteringen skjer i gjødselgrav eller talle ved å tilføre mikrober som setter i gang en fermenteringsprosess hvor melkesyrebakterier spiller en viktig rolle. Bonden kan fermentere både blautgjødsel og talle, og positive resultater rapporteres fra ku, gris, sau og fjørfe. Fermenteringen stabiliserer nitrogen og karbon i gjødsla, og skal redusere avgassing av ammoniakk, metan og karbondioksid. Sluttproduktet som spres på jordene, har høyere og mer stabilt næringsinnhold, og det kan igjen gi mer presis gjødselplanlegging og økt produksjon av plantemateriale. Også inneklimaet i huset skal forbedres raskt.
Seminaret i august 2017 innleder en toårs-periode hvor metoden vil bli testet ved forskjellige gårder i Norge. Seminaret er for alle som er interessert i bedre håndtering av gjødsel. Vi vil gå gjennom de biokjemiske prosessene som ligger til grunn, og gå i detalj på hvordan dette gjøres operasjonelt på gårdsnivå. Seminaret holdes i Oslo og Rogaland.

Agriton har omfattende erfaring med fermentering av husdyrgjødsel i landbruket. Selskapet har mer enn 5000 gårder på kundelisten etter 25 år i markedet. Foredragsholder Jan Feersma har faglig bakgrunn innen agronomi, biokjemi og plantefysiologi og har ledet Agriton i 17 år. Tidligere ledet han et større agrokjemisk selskap i Nederland. 

Prosjektpartnere er NIBIO, NLR, NORSØK, Mære landbruksskole og Bokashi Norge. Det vil også bli arrangert et avslutningsseminar i 2019 hvor funn og erfaringer fra prosjektet vil bli presentert.