Grynstruktur Jord Foto Rp

Fagdag om jord og eng

Lær å vurdere jorda di, ta Jordlappen.

5.sep 2017 kl. 10.00 -16.00

Sted: Gunnars veg 6, Tingvoll, NORSØK (Gul kontorbygning)

10.00 (Inne) Grunnleggende om jord – Maud Grøtta, LNV
Jordliv og plantevekst – Reidun Pommeresche, NORSØK.
11.00  Lunsj  (ut etterpå)
12.00  Graver og ser på jordart, røtter, grynstruktur, pakka sjikt og jordliv
13.00  Ta Jordlappen: dere får grave og vurdere jord i eng  
15.30  Aktuelle tiltak for bedre jordstruktur og jordbiologi
 
Påmelding til maud.grotta@nlr.no (95847893) innen 3.sept. Pris: 400,- for fagdag og lunsj.

Ta med egen stor hagespade/spade. Ta gjerne med en jordklump med planter og røtter fra eng eller beite (20x20x30cm dypt) til demonstrasjonsbord.

Arrangører Landbruk Nordvest og NORSØK