Matjord (Foto: Mona Ringnes og Reidun Pommersche)
(Foto: Mona Ringnes og Reidun Pommersche)

Fagdag: Fem trinn til fruktbar jord

VitalAnalyse ønsker i samarbeid med foregangsfylkeprosjektet Levende Matjord og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Norges Bondelag å inviterer til fagdag om hvordan ei fruktbar jord kan bygges. Startdato: 12.01.2017 09:00

Vi har invitert de danske landbruksrådgiverne Martin Beck og Erik Frydenlund som gir ei innføring i metoder som er nesten helt nye for norsk landbruk. Målet er å gjøre jorda levende med økt humusinnhold og forbedret jordstruktur, slik at planteveksten blir bedre og avlingene øker. 

Hovedtema for fagdagen er de fem trinnene:  

1. næringsstoff i balanse
2. kontinuerlig grønt plantedekke
3. overflatekompostering
4. mikrobiell prosesstyring
5. vitalisering av kulturvekstene

PROGRAM

09.00 Registrering / kaffe
09.30 Velkommen
09.40 Fem trinn til fruktbar jord - del 1 - Martin Beck og Erik Frydenlund
12.30 Lunsj
13.30 Fem trinn til fruktbar jord - del 2 - Martin/Erik  
15.00 Erfaringer som økologisk bonde - Hellek Berge
15.15 Jordkarbon - utvikling av karbonbindende landbrukspraksis - NLR Østafjells  
15.30 Presentasjon av feltforsøket i Sigdal - VitalAnalyse
15.45 Avslutning 

Martin Beck er agronom og utvikler ved Almende ApS - www.almende.dk 

Erik Frydenlund er gartner og selvstendig økologisk landbruksrådgiver - www.erikfrydenlund.dk