Styrking av klimaperspektivet i kommunale planer

Prosjektet eies av Tingvoll Økopark ved Senter for bærekraftig utvikling. NORSØK vil først og fremst bidra på fagområder hvor klimautfordringene er knyttet til energi, landbruk og avfallshåndtering.

Som rådgiver for Nordmøre IPR skal Bærekraftsenteret for arealforvalting og naturmangfold bidra i arbeidet med å styrke klimaperspektivet i de åtte nordmørskommunene.

Målet med prosjektet er å hjelpe kommunene til å lage gode tiltak for å styrke arbeid med klima i kommunale planer, ved rådgivning, holde fagseminar, kartlegge mål og strategier som har klimaperspektiv i kommunenes overordnede kommuneplaner (arealdel og samfunnsdel). Det skal også utarbeides en metodikk som synliggjør sammenhengen mellom overordnede mål og strategier, og tiltak i kommunenes planverk

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:Tingvoll Økopark
Prosjektleder:Lovise Johanne Sæter
Finansiering: Nordmøre Interkommunale Private Råd, NIPR
Tidsperiode: