Skogsgris ute på beite i Norge. (Foto: Rose Bergslid)
Skogsgris ute på beite i Norge. (Foto: Rose Bergslid)

Frittgående økologisk husdyrhold med forskjellige arter - ROAM-FREE

Dyrevelferd er et viktig kriterium innen økologisk landbruk som har gjort seg spesielt gjeldende blant forbrukerne når det gjelder svineproduksjon.

Grisen er et intelligent og sosialt dyr og frigang på uteområde kan bidra til å bedre dyrevelferd samtidig som det oppfyller det økologiske prinsippet om naturlig atferd.
Prosjektet skal undersøke dyrehold med forskjellige arter i kombinasjon med variert planteproduksjon for å belyse hvilken innvirkning dette har på:

  • Dyrehelse og velferd
  • Produktivitet
  • Fôrforsyning
  • Biologisk mangfold
  • Økonomi
  • Miljøpåvirkning

Frittgående husdyrhold med forskjellige arter
Resultater fra gårder med frittgående husdyrhold med gris og andre arter skal registreres og evalueres av partnere i Norge, Danmark, Romania, Italia og Slovenia. Prosjektet skal blant annet se på gårder som kombinerer økologisk produksjon av storfe, gris og geit. Dette vil dekke et mangfold av klimasoner med ulik vegetasjon. Ned både sammenfallende og forskjellige sykdommer, lokale tradisjoner og økonomiske rammevilkår. Resultatene kan støtte opp om mer økologisk husdyrproduksjon over hele Europa.

Dyrehelse og økt motstandskraft mot sykdom
Det er et mål å redusere bruken av antibiotika og antiparasittære midler i landbruket. Et spesifikt fokus rettes derfor mot dyrevelferd og motstandskraft mot sykdom når dyrene går utendørs. Dyr som går ute kan bli mer utsatt for smittsomme sykdommer og parasitter. Prosjektet skal utforske forebyggende strategier, inkludert bruk av vekster eller trær som inneholder bioaktive stoffer som kan beskytte dyrene mot parasitter når de spiser disse vekstene.

Sterkere kunnskapsgrunnlag for frittgående husdyrhold ved økologisk drift
Vi forventer at prosjektet vil avdekke fordeler og utfordringer for en rekke blandede produksjonssystemer for frittgående husdyr og danne et sterkere kunnskapsgrunnlag for å forbedre eksisterende husdyrhold. I samråd med svineprodusenter vil man søke å utvikle innovative konsepter som kan være med å tilrettelegge for mer omfattende bruk av frittgående husdyr av forskjellige arter i økologisk svineproduksjon. Vi vil også undersøke hvordan et mer mangfoldig husdyrhold påvirker det biologiske mangfoldet. Dette gjøres ved innsamling av insekter, registrering av antall og diversitet gjennom genetiske analyser.

Free range livestock combining different species

Results from farms with free-range livestock combining pigs and other species will be registered and evaluated by partners in Norway, Denmark, Romania, Italy and Slovenia. The project will for example look at farms that combine organic production of cattle, pigs and goats. This will cover a variety of climate zones with different vegetation, and diseases that are both common and different for the contries in the study. The project will also compare local, traditional solutions to the questions we are looking at in the study. As well as the economic foundation for this type of production in the countries. The results found will be applied to support more organic livestock production across Europe.

Animal health and resistance to disease

It is a common goal to reduce the use of antibiotics and anti-parasitic pharmaceuticals in agriculture to limit resistance in disease-bearing microbes. Hence special attention is directed at animal welfare and resistance to diseases. Animals that roam freely outside often experience increased exposure to infectious diseases and parasites. The project will explore preventive strategies, including the use of plants or trees that contain bioactive substances that may protect the animals from parasites when they eat these plants.

Stronger knowledge base for free-range animal husbandry in organic farming

We expect that the project will reveal both benefits and challenges for a number of mixed production systems for free-range livestock. And form a stronger knowledge base for improving existing organic farming systems. In co-operation with pig producers, efforts will made to develop innovative concepts that can help facilitate more extensive use of free-range livestock combining different species in organic pig production. We will also investigate how more diverse livestock farming affects biological diversity. This will be done by looking at insect species and populations, and determining diversity through genetic analysis

Prosjekteigar:University of Copenhagen
Prosjektleiar: Stig Milan Thamsborg, University of Copenhagen
Prosjektdeltakarar NORSØK:Atle Wibe
Samarbeidspartar: University of Copenhagen, Aarhus universitet, Denmark, CREA Council for Agricultural Research and Economics, University of Ljubljana, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Romania, NIBIO og Ruralis
Finansiering:ERA-NET CORE Organic
Finansiering: Norges Forskningsråd
Tidsperiode:

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.