Teknologi og elektrifisering på økologiske gårder (Energiteknologi)

NORSØK har en rådgivende tjeneste for energibruk på gårder. Vi ønsker med dette prosjektet å kartlegge energibruk på flere gårder for å anbefale tiltak. Vi setter også fokus på nullutslipps landbruksmaskiner.

Dette prosjektet skal ende i en rapport der man kartlegger energibruk på flere ulike økologiske gårdsbruk, med hvilke komponenter som trekker strøm og når på dagen de er i bruk, for å gi anbefalinger om strømsparende tiltak, flytting av effektlaster innad i døgnet samt for design av egne anlegg for energiproduksjon.
Prosjektet skal også se på nullutslipps landbruksmaskiner.

En gruppe studenter fra NTNU har skrevet bacheloroppgave for oss med gården til Inge Hoemsnes fra Aureosen som case. Inge har etablert biogass-anlegg på egen gård med generator som produserer strøm og varme for å dekke energibehovene på gården.

Bachelorstudentene skal presentere oppgaven sin på arrangement på klimafagdag på Seilet i Molde 1. oktober.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: