Det bærekraftige matfatet. (Foto: Debio)
Det bærekraftige matfatet. (Foto: Debio)

Forbrukerrettet informasjon

Målet med prosjektet er å tilby faktabasert forbrukerrettet informasjon om mat, økologi og bærekraft. Hensikten er å nå bredt ut med lett forståelig informasjon.

En serie artikler om ulike tema i tilknytning til matproduksjon og bærekraftig kosthold vil bli publisert på ulike hjemmesider og i sosiale medier. Andre formidlingsformer som vil bli brukt i dette prosjektet er brosjyre, rapport og foredrag.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: