Solcelle Tracker Tingvoll Foto Anita Land (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

ENØK-tiltak på økologiske gårder

I prosjektet vil vi kartlegge energibruk på økologisk gårder som grunnlag for råd og tiltak som vil gi mer energieffektiv drift og som vil bidra til vurdering av energiproduksjon på økologiske gårder.

Timesverdier vil bli innhentet fra smarte strømmålere (AMS) på gårdsbruk som tidligere har vært kartlagt overordnet i Miljømelk-prosjektet(link nedenfor) samt for nye gårder. Supplerende informasjon vil bli innhentet for nåværende utstyr og energibruk og eventuell fremtidig endret ustyrs- og energibruk. Basert på datainnhenting vil det blir gjort en vurdering opp mot funn i miljømelk -prosjektet på hva som er gode tiltak for redusert energibruk og for å flytte laster og dermed redusere energibehov og fremtidig energikostnad.


Link til Miljømelk: Muligheter for miljø og klimavennlig melkeproduksjon

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Tidsperiode: