Biogassubstrat

Biogass-anlegget på Tingvoll gard har vært i drift siden 2011 med fokus på FoU og å spre erfaringer fra bygging og drift av biogass-anlegg. Prosjektet har fokus på utvikling av anlegget på Tingvoll gard som FoU-anlegg og tilrettelegging for tilleggsråstoff samt dokumentasjon av egenskapene til gjødsla. Det er stadig behov for ytterligere analyser og vurderinger for råstoff som for eksempel for fiskesåpe, fiskeslam og storfegjødsel. Prosjektet vil se på variasjon i sammensetning av gjødsel over året og påvirkning på biogassproduksjon.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Finansiering:Møre og Romsdal fylkeskommune
Tidsperiode: