Fence Trap Aw (Foto: Atle Wibe)
(Foto: Atle Wibe)

FenceTrap – kombinert bruk av alternative tiltak for reduksjon av insektskader i jordbær

Innen jordbærproduksjon er det ofte store skader forårsaket jordbærsnutebillen. Vi har til mål å redusere skadene ved å gjerde inn et jordbærfelt med et insektnett.

Jordbærsnutebillen (Anthonomus rubi) gnager hull i blomsterknoppen og legger ett egg i hver knopp. Etter egglegging kutter den av blomsterstilken slik at knoppen tørker og utviklingen av blomsten stopper opp. Ved enkelte tilfeller har produsenter og landbruksrådgivere observert skade på mer enn 80% av blomsterknoppene, selv ved bruk av insekticider.

Rundt et nyetablert jordbærfelt på 4,2 dekar er blitt satt opp et gjerde av finmasket insektnett. Gjerdet er 2,3 m høyt og på toppen av nettet er det en fals. Denne falsen skal hindre biller som klatrer oppover nettet i å komme over gjerdet. På utsiden av gjerdet er det satt opp insektfeller med dustoffer. Biller som blir hindret av gjerdet i å ta seg inn i feltet kan så bli fanget i fellene. For kontroll er et også satt ut feller på innsiden av gjerdet.
I dette feltet har det ikke vært dyrket jordbær på mange år og gjerdet ble satt opp før det beplantet med jordbærplanter.
I feltet blir det registret eventuell skade på jordbærplantene for å se om tiltaket har noen effekt. Dette vil bli sammenlignet med et kontrollfelt der det ikke er monterte noe gjerde eller feller. Planene er at gjerde skal stå i minst tre år.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektnummer:Landbruksdirektoratet 17/1240-2
Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Atle Wibe
Samarbeidsparter: NLR Trøndelag og Arne Moxnes (Steinkjer (feltvert))
Finansiering:Landbruksdirektoratet (Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2017)
Tidsperiode: