20110522  Anita  Land2011 3691

Orkidè Krafttak

Orkidè Krafttak skal styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av fagsamarbeid.

Det viktigste arbeidet i hovedprosjektet er å finne gunstige finansieringsløsninger for den enkelte kommune, eller flere kommuner sammen, for å gjennomføre investeringer som sparer energi og er økonomisk lønnsomme. Videre er innføring av energioppfølgingssystem og opplæring av kommunenes driftspersonell viktige tiltak i prosjektet.

Energisparekontrakter (EPC-kontrakter) er en måte å gjennomføre energieffektiviseringstiltak med garantert resultat. Det inngås en forpliktende avtale mellom kommunen og entreprenøren som gjennomfører tiltak for å redusere energiforbruket til kommunen. I avtalen inngår også opplæring av driftspersonellet som drifter bygget og brukerne av bygget. Våren 2014 ble det utførte en analyse av relevante bygg, og foreslått tiltak for energisparing og beregnet effekten av tiltakene. Høsten 2014 vedtok de fleste prosjektkommunene gjennomføring av tiltakspakker. Energieffektiviseringstiltakene blir gjennomført i 2015 og 2016. 

Det skal også gjennomføres et opplegg for informasjon om ulike energisparingstiltak til skoleklasser i de sju deltagerkommunen.

Prosjektplan og annen prosjektinformasjon  finnes her: http://www.orkideportalen.no/files/dmfile/ProsjektplanORKidKrafttak.pdf

Prosjektdetaljer (1)

Prosjektleder:Turid Strøm
Samarbeidsparter: NIBIO, Tingvoll kommune, Halsa kommune, Rindal kommune, Smøla kommune, Surnadal kommune og Sunndal kommune
Tidsperiode: