Praktisk kompostdag på Mære landbruksskole

Mære landbrukshøgskole får besøk av fagpersonene Nathaniel Platt Mead fra Sogn Jord- og hagebruksskole og bonden Olav Odden som er produsent av Bergrønningen kompostvender.

Vi går gjennom:

- Hvorfor er kompostering viktig i et bærekraftig perspektiv?

- HVordan kan du kompostere ulike typer organisk avfall fra jordbruk, husdyrbruk og hagebruk?

- Hva kjennetegner en god kompost og hva må til for å lykkes?

Program
09.00 Kort foredrag mer Nat Mead om de grunnleggende prinsippene for å få til en god kompost.
09.45 Kaffe
10.00 Vi går ned på myra og ser på at det blir lagt opp en rankekompost med ulike typer avfall fra gårdsbruket vårt.
13.00 Lunsj - kjøpes i kantina
13.45 Spørsmål og gjennomgang av det vi har gjort på kompostplassen
15.00 Avslutning og vel hjem

Klikk på bildet for mer informasjon!