Vi undersøker jordstruktur, karbonlagring og kornvekst med og uten eng i vekstskiftet (Foto: Reidun Pommeresche)
Vi undersøker jordstruktur, karbonlagring og kornvekst med og uten eng i vekstskiftet (Foto: Reidun Pommeresche)

Markdag GodKarbon 15. oktober i Surnadal

I 2020 samarbeidde NORSØK og Landbruk Nordvest om prosjektet GodKarbon. Her undersøkte vi jorda på åtte kornbruk i Surnadal med og utan eng i vekstskiftet. Formålet var å sjå korleis vekstskifte påverka karbonlagring og jordeigenskapar. No inviterer vi til markdag på to av bruka for å dele resultat og grave i jorda. I tillegg ser vi på eit demonstrasjonsfelt med fangvekstar.

Markdagen blir fredag 15. oktober kl 11.00. – 13.30. Vi møtes ved travbanen på Sylte.

Program:
Korleis sjølv følgje med på utviklinga i jorda (jordstruktur, rotutvikling osv.) v/Sissel Hansen, NORSØK

  • Resultat frå prosjektet GodKarbon v/Sissel Hansen, Norsøk
    • Effekt av eng og husdyrgjødsel på ulike eigenskapar i Surnadalsjorda
    • Kva påverkar moldinnhold?
    • Samanheng mellom moldinnhold og dyrkingseigenskaper
  • Resultat frå fangvekstfelt v/Frode Grønmyr, Landbruk Nordvest
  • Korleis auke moldinnhald og forbedre jordas eigenskapar i Surnadal? v/Frode Grønmyr, Landbruk Nordvest

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt!