Beespoke Heading (Foto: Atle Wibe)
(Foto: Atle Wibe)

Pollinerende insekter er av største betydning for en trygg matproduksjon.

Et europeisk samarbeid er med på å sikre deres tilstedeværelse i ulike plantekulturer og klimatiske forhold.

I EU er insektbestøvning verdsatt til 15 milliarder euro. Til tross for det synker antallet av ville pollinatorer, på grunn av tap av blomsterrike naturtyper.

Som svar vedtok EU et pollinatorinitiativ i 2018. Nordsjøregionen (NSR) som omfattes av dette initiativet, er et av de mest produktive jordbruksområdene, men pollinatorer er i tilbakegang i hele regionen.

For EU er det overordnede målet å øke nivåene av pollinatorer og blomsterbestøvning på lokal skala og landskapsskala ved å gi forvaltere/jordbrukere og beslutningstakere ny kompetanse, verktøy og finansiell kunnskap for å skape mer bærekraftige og motstandsdyktige agroøkosystemer. I den sammenheng samler BEESPOKE et bredt spekter av partnere fra beslutningstakere, forskningsinstitutter, rådgivende og sluttbrukere fra 7 NSR -land for å utvikle nye hjelpemidler og strategier for å øke mangfoldet av pollinatorer. Det gir en forventning om en avlingsøkning på 10%.

Blant hjelpemidlene som skal utvikles er skreddersydde frøblandinger til bruk i blomsterstriper for å tilrettelegge for pollinerende insekter og retningslinjer for habitatforvaltning. Det vil bli etablert 72 ulike demonstrasjonsfelt med fokus på pollinatorer for 14 ulike typer matvekster. Informasjon om de ulike feltene og vekstene vil bli gitt ved demonstrasjoner og via internett på spesifikke nettsider. Der vil det bli vist frem beste praksis innen forvaltning av disse landområdene.

Det vil også bli utviklet opplæringsmateriell innen overvåking av biologisk mangfold og måling av pollinering. Da de agroøkologiske produksjonssystemene i landene som er knyttete til NSR har mange likhetstrekk, vil samarbeid mellom landene være en styrke i utvikling av disse hjelpemidlene. Med denne tilnærmingen vil de som dyrker jorda være i stand til å bidra med en rutinemessig tilrettelegging for pollinatorer og fremme en «bottom-up» tilnærming av forvaltingen av landområdene for å sikre kontinuerlige forbedringer for insektbestøvning av matplantene, også for kommende generasjoner.

For mer informasjon se prosjektnettsidene til BEESPOKE!

Partnere

Game & Wildlife Conservation Trust, UKNIAB EMR, UK
Ghent University, BelgiaKøbenhavns universitet, Danmark
HortiAdvice A/S, Danmark
Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige
Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Tyskland
University of Kent, UK
Odling I Balans, Sverige
Grünlandzentrum Niedersachsen, Tyskland
NORSØK, NorgeKIVIKS MUSTERI AB, Sverige
Vlaamse Landmaatschappij, Belgia
Inagro VZW, Belgia
Provincie Fryslân, Nederland
Stichting Van Hall Larenstein, Nederland
Cruydt-Hoeck v.o.f, Nederland
Coöperatieve vereniging Coöperatie, Nederland
Agrarisch Collectief Waadrâne U.A. , Nederland