Fagdag Jordfruktbarhet på Mære landbruksskole

Mære landbruksskole i samarbeind med Norsk Landbruksrådgivning inviterer til fagsag med fokus på jordfruktbarhet.

I lys av klimautfordringene vi står overfor er bruke av dyrkajord ett av hovedområdene landbruket setter i forus. Dyrkajord i god hevd gir større avlinger med mindre bruk av innsatsfaktorer og øker evnen til å lagre karbon i horda framfor at det raskt slipper ut i atmosfæren.

Kl. 10.00 Oppmøte ved parkeringsplassen på Mære landbruksskole: Kort innledning og orientering om dagens program.
kl 10.15 - ca kl. 13.00. Markvandring og utstillinger i veksthuset

Avslutter med enkel kaffeservering i veksthuset.

Klikk på bildet for mer informasjon