Det var stor applaus under middagen da Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud fikk et trykk hver av Katelyn Solbakk som en takk for innsatsen med arbeidet med levende matjord. Det var leder for kongressen Kjersti Berge som stod for utdelinga.  (Foto: Anita Land)
Det var stor applaus under middagen da Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud fikk et trykk hver av Katelyn Solbakk som en takk for innsatsen med arbeidet med levende matjord. Det var leder for kongressen Kjersti Berge som stod for utdelinga. (Foto: Anita Land)

Hedret for jordinnsats

Prosjektleder Øystein Haugerud ved Fylkesmannen i Oslo og Viken og Reidun Pommeresche ved NORSØK fikk velfortjent heder under Landbrukets Økologikongress i januar 2020 for sitt arbeid med jord og jordbiologi.

I ulike prosjekter og over lang tid, har Øystein Haugerud og Reidun Pommeresche arbeidet med livet i jorda og jordstruktur i norsk landbruksjord.


Med stort engasjement har de holdt foredrag, markdager og kurs, samt skrevet en rekke fagartikler. Prosjektet «Levende Matjord» der begge er sentrale starta i allerede 2010 og har tatt for seg temaer som jordpakking, kompostering, matjordas økosystem, matsikkerhet, klimaregulering og biologisk mangfold.

Jord har viktige funksjoner

- Vi ser i dag en rekke varsellamper som bør få oss til å stoppe opp og vurdere om vi er i ferd med å overskride produktiv tålegrense med hensyn til bruken av matjorda, sier prosjektleder for Levende Matjord, Øystein Haugerud. Han har jobbet med matjord siden midten av 80-tallet.

- Jordas funksjoner som å omdanne planterester og husdyrgjødsel til plantenæring, rense vann og få karbon fra luft ned i jord, er alt avhengig av levende organismer, et velfungerende samspill mellom jordliv, planter og jord mener Reidun Pommeresche.
Prosjektet «Levende Matjord» har ført til at Landbruksdirektoratet har jobbet fram en rapport med forslag og innspill til et «Nasjonalt program for jordhelse», etter oppdrag fra Landbruk- og matdepartementet. Hensikten er å styrke arbeidet med jord i norsk landbruk, og øke kompetansen om jord, jordhelse og jordbiologi hos den norske bonden. Det er Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud svært glade for.

På Landbrukets Økologikongress Øko2020 fikk Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud et trykk av Katelyn Solbakk som en takk for innsatsen. Trykkene er noen av de fascinerende skapningene som lever i jorda, encellet organismer som kalles klokkedyr (Vorticella) som spiser mikroorganismer i jorda. Det var leder for konferansen, Kjersti Berge fra NLR som stod for utdelinga. Det skjedd under middagen på konferansen. En konferanse med over 400 deltakere der hovedtemaet var Levende Matjord.