Img 0070 Sensorteknologi Foto A Land (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

AVLYST! Forvaltningsteknologi- Sluttseminar

Teknologi for bedre forvaltning og sikring av utmarksressursen som et fremtidig næringsgrunnlag.

Et prosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond Midt-Norge og Innlandet.

Prosjekteier: Rindal kommune.

25.mars kl 10-15 i Tingvoll Økopark (Gunnars veg 2, 6630 Tingvoll).

Seminaret blir streamet.

PROGRAM

10.00 Velkommen

 • Om prosjektet – formål, finansiering, hva har vi gjort – Prosjektleder Lise Grøva, NIBIO
 • Hjerterate og temperatur hos lam – Boris Fuchs, Høgskolen i Innlandet
 • Temperatur og sjukdom – Lise Grøva, NIBIO
 • Validering av temperaturmålinger – Unni Støbet Lande, NIBIO
 • Modell for varslingskriterier – Kjell Bratsbergengen, NTNU
 • Adferd, temperatur og hjerterate - Emma Brunberg, NORSØK
 • Tekniske og praktiske muligheter – Telespor AS

12.00 Lunsj

12.45 Workshop – Kristin Sørheim, NORSØK

 • Plenumsdiskusjon og gruppearbeid
 • Vegen videre – hva kan systemet brukes til?
 • Hva gjenstår av utviklingsarbeid og/eller forskning?
 • Hvem ønsker å jobbe videre med problemstillingene?
 • Hvordan kan vi jobbe for å nå nye mål?

14.45 Oppsummering og avslutning – Lise Grøva, NIBIO