Erling Borgen

Erling Borgen lager dokumentar om Tingvoll gard

Journalisten Erling Borgen har vært på Tingvoll gard for å lage dokumentarfilm om Tingvoll prestegard.


Rådgiverne Liv Solemdal og Grete Lene Serikstad, som har lang fartstid på Tingvoll gard ble intervjuet om historien til NORSØK og forbindelsene til prestegarden. Filmen om Tingvoll prestegard vil bli tilgjengelig på hjemmesidene til OVF, og tillegg til at filmen kan bli sendt på NRK.