Humle I Plommeblomst (Foto: Anita Land)
(Foto: Anita Land)

Markering av verdens miljødag på Tingvoll gard

Onsdag 5. juni fra 1730 til 2100 i Tingvoll Økopark

I år vil Naturvernforbundet, Møre og Romsdal bonde og småbrukarlag, NORSØK, NIBIO, Tingvoll og Tingvoll Økopark sammen markere Verdens miljødag. Det vil bli stand, foredrag og omvisninger. Vi får presentasjon av fagmiljøet på Tingvoll gard og arrangørene byr på biologisk mangfold i dyrkajord, samt i vegkanter og kulturmark. Det blir også en orientering om sol- og bioenergi via en rundtur i anleggene vi har.


Klima- og miljøtorg


I tillegg blir det klima- og miljøtorg med Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag, Naturvernforbundet, Et giftfritt Nesset, Klimafestivalen§112, Besteforeldrenes Klimaasksjon, med flere.

Verdens miljødag arrangeres hvert år for å øke bevisstheten om miljøspørsmål. Det er FNs miljøprogram som etablerte dagen og den har blitt markert siden 1974. Det er dessverre ikke mindre aktuelt å markere dagen i dag.

Onsdag 5. juni fra 1730 til 2100

1730 Velkommen, og åpning av standene

1830- 1845: Hva gjør vi på Tingvoll gard? ved kommunikasjonsrådgiver, Anita Land, NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk)
1845 -1915: Faglig vandring i utstillingen «Reisen i jorda» på fjøslåven, ved forsker Reidun Pommeresche, NORSØK

1930- 1945: «Biologisk mangfald i vegkant og kulturmark» Øystein Folden, Naturvernforbundet

2030- 2100: Orientering og visning av sol- og bioanlegga på Tingvoll gard ved forsker Ingvar Kvande, NORSØK

Gratis inngang. Økoparken selger snitter, kanelsnurrer, vafler og kaffe/brus.