Utreding tilleggsubstrat biogassanlegg og økologisk landbruk, biorest

I prosjektet vil vi kartlegge hvilke typer tilleggsråstoff som kan anvendes i biogass-anlegg på økologiske gårder. Informasjon vil bli innhentet fra Mattilsynet, regulerende myndigheter i andre land og biogass-anlegg i Norge og i utlandet om hvilke råstoff som kan brukes og hva de kan gi med tanke på økt gass-utbytte og økt gjødselverdi.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Prosjektdeltakere NORSØK:Anne-Kristin Løes
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: