Formidling av energibruk i et økologisk bærekraftperspektiv

Formidle kunnskap om muligheter, men også begrensninger som ligger i nåværende og fremtidig energiproduksjon, både for gård og i samfunnet forøvrig.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: