Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Prosjektdeltakere NORSØK:Sigbjørn Drøpping
Finansiering:Landbruks- og matdepartementet
Tidsperiode: