Illustrasjonsfoto (Foto: Anita Land)
Illustrasjonsfoto (Foto: Anita Land)

Energiopplevelser

Tingvoll sol- og bioenergisenter har vært i drift siden 2011 og en del av utstyret trenger oppgradering.

Dette ses i sammenheng med etablering av Tingvoll Økopark. Utstyret skal kunne tas med ut til skoler, temadager, kurs o.l. for å kunne nå flere brukere. Det er lagt vekt på nye installasjoner som gir økt forståelse av forskjellen mellom effekt (kW) og energi (kWh) og energimengde, det vil si hvor mye energi ulike ting produserer og/eller bruker.

Prosjektdetaljer (1)

Prosjekteier:NORSØK
Prosjektleder:Ingvar Kvande
Samarbeidsparter: Tingvoll Økopark Eiendom AS
Finansiering:Møre og Romsdal Fylkeskommune
Tidsperiode: