Gårdsbioagass Nyhet Heading (Foto: Lovise Sæter)
(Foto: Lovise Sæter)

NOBIO og NORSØK etablerer et treårig prosjekt for å samle dem som er interessert i biogass på gårdsbruk

Aktiviteter som fagseminar, begarnger på anlegg og drift av nettforum.

Gårdsbiogass Norge

Det er en merkbar positiv utvikling i bruk av husdyrgjødsel til biogassanlegg på gårdsbruk og bruk av husdyrgjødsel i større biogassanlegg. Flere bønder mottar også biorest. Biogass er kompetanseintensivt og det er mye å sette seg inn i forbindelse med forprosjektering, prosjektering, etablering og driftsfase for biogassanlegg. Det er ønskelig med et nettverk mellom bønder og andre interesserte for å dele kunnskap og erfaringer. Det er også nyttig å ha tett samarbeid mellom gårdbrukere for å lære hverandre om kvalitet og utnyttelse for biorest/biogjødsel.

Arbeidet i nettverket vil bestå av flere deler. Et nettverkforum som legger til rette for daglige diskusjoner og deling av kunnskap på nett. Faglige møter og befaring på biogassanlegg vil bidra til å dele kunnskap om hva som kreves og hva man kan forvente dersom man etablerer anlegg, leverer til større anlegg eller mottar biorest.