Befaring på nytt biogassanlegg på Rakkestad

Befaring biogassanegget til Kjell Kopperud på Rakkestad

Velkommen til befaring på Biogassanlegg på Rakkestad!
Vi besøker Kjell Kopperuds gård den 15. september for å se på det nybygde biogassanlegget hans. Etterpå samles vi til enkel bespisning med foredrag fra rådgiverne Øyvind Halvorsen, Knut Huseby fra Tomb, m.fl.

Webinar og foredrag
Foredragene streames og det vil være anledning for spørsmål på Zoom. Link til webinaret sendes ut til påmeldte når det nærmer seg seminarstart.
Vi kan være max 30 deltakere på Rakkestad, så her er det førstemann til mølla, men det er ubegrenset antall på deltagelse på Webinar.

Pris på seminaret 400 kr per pers. Påmelding finner du her!