Vil skape nye beiteareal ved å gjenopplive truet naturart langs kysten