Havreåker (Foto: Debio)
Havreåker (Foto: Debio)

Velkommen til markdag om matkorn

NORSØK, Nibio Tingvoll og Landbruk Nordvest samarbeider om å stimulere til økologisk matkorndyrking i Møre og Romsdal.

Forsøksfelt på Mogstad i Surnadal: Dette er andre året vi har feltforsøk på garden til Arild Mogstad i Surnadal. Her prøver vi ut ulike sorter av bygg og havre.

Tema:

  • Sortsforskjeller
  • Gjødsling
  • Ugrashandtering
  • Markedet for matkorn

Det blir enkel servering.

Markdagen avsluttes med en tur til Mogjerdet for å se på en økologisk kornåker. Elin Moen Lysø forteller om driftsopplegget.

Onsdag, 2. september, kl. 1100 – kl. 1300Sted: Mogstad, Nordsida 582, 6650 Surnadal.

For spørsmål: Kontakt Frode Grønmyr (tlf. 480 68 543) eller Liv Solemdal (tlf. 970 36 618), epost: liv.solemdal@norsok.no

VEL MØTT!


Med hilsen Frode Grønmyr, rådgiver, Landbruk Nordvest, Randi Frøseth, forsker, NIBIO Tingvoll, Liv Solemdal, rådgiver, NORSØK og Arild Mogstad, gardbruker