Anita Land 9440 Akl

- Økologisk landbruk er både kunnskapsbasert og teknologiorientert, sier seniorforsker Anne-Kristin Løes

Økologer trenger også teknologi. Økologisk landbruk er ikke vitenskapsfiendtlig, sier Anne-Kristin Løes.

I Bondebladet sist uke sa Svihus at det er på tide å omfavne moderne vitenskapsbasert matproduksjon. Han mener bruk av kjemikalier i maten er en naturlig del av samfunnsutviklingen, og tar et oppgjør med idealet om at maten skal være naturlig.

Seniorforsker Anne-Kristin Løes ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) understreker at økologisk landbruk er både kunnskapsbasert og teknologiorientert. Det forskes på områder som foredling, jordforbedring og miljøvennlig produksjon. Hun peker spesielt på behovet for mer forskning på grunnleggende spørsmål, som biologien til ulike skadegjørere.

– Det er betenkelig at en NMBU-professor har et så varmt forhold til kjemikalieindustrien. På vitenskapelig grunnlag vet vi at noen av kjemikaliene som brukes i matproduksjonen er giftige for miljøet, og vi vet for lite om hvordan forskjellige kjemikalier virker sammen.

– Jeg stoler ikke på at kjemikalieindustrien først og fremst vil forbrukernes beste. Store agrokjemiske firma driver fram et industrialisert landbruk der de etter hvert får full kontroll over hele produksjonskjeden fra jord og frø til ferdig mat, og bonden blir en leilending, sier Løes.

Hun poengterer likevel at hun ikke bekjemper det konvensjonelle landbruket, men fremmer det økologiske.

Les hele intervjuet i Bondebladet