13987453 1083319448415936 64356477440580433 O

Bærekraftig norsk landbruk - er det mulig?

Landbruket er den fjerde største kilden til klimagassutslipp i Norge. I tillegg er framtida til norsk landbruk er hett politisk tema. Hvilke politiske endringer trengs for å få et mer bærekraftig landbruk i Norge? Hvilken rolle spiller økologisk landbruk?

Mathall Trondheim

Klimafestivalen har invitert Anne-Kristin Løes, seniorforsker ved Norsøk- Norsk senter for økologisk landbruk og bonde Vegard Vigdenes for en samtale om norsk landbruk!

Anne -Kristin Løes skal snakke om hvordan økologisk landbruk og forbruk kan bidra til å reduserer utslipp av klimagasser. Vegard Vigdenes er leder av Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag. Bonde og Småbrukarlaget jobber for endring av norsk landbrukspolitikk mot en mer bærekraftig res...sursutnyttelse, bedre levekår for dyr og at produksjon skal bygge på lokale ressurser.

Etter innledningene vil det bli mulighet for å stille spørsmål.

Det blir også et musikalsk innslag ved Jørgen Dretvik

Arrangementet arrangeres av Klimafestivalen i samarbeid med Mathall Trondheim og det vil bli servert smaksprøver fra lokale bønder i Trøndelag. Det er selvfølgelig gratis inngang!

For å se Facebook-arrangementet til Klimafestivalen - trykk her!