Fb Banner

Landbrukets Økologikongress

Øko2020 21. - 22. januar

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Øko 2020 er en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet er lagt opp slik at det skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ikke.

Fagprogram og utstilling

PRISER

Dagpakker kr 900.- Påmelding før 1.12.2019 kr 800.-
Festmiddagen kr 750.- påmelding før 1.12.2019 kr 690.-
Overnatting enkelt/dobbeltrom kr 1100.-
Lunsj boende på hotellet tirsdag 21. januar er inkludert i overnattingsprisen.

Early bird er 1.12.2019, siste frist for påmelding er 3. januar 2020.

Kontaktperson praktiske spørsmål:

Heidi Johansen, Norsk Landbruksrådgiving tel 46920240

PÅMELDING

Early bird er 1.12.2019, siste frist for påmelding er 3. januar 2020.

PÅMELDING

PROGRAM

BESTILLE STAND

MAT

Menyen skal baseres på norske, økologiske råvarer.

− Her skal både deltagerne og hotellets kokker få oppleve hvilke økologiske produkter og smaker norsk økologisk landbruk bidrar med i dag, sier Berge.

NLR er hovedansvarlig for kongressen, i tett samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle aktørene i Landbrukets Økoløft blir også involvert i planlegging og gjennomføring.

Arrangører er Norsk Landbruksrådgiving,NLR, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.