Fb Banner

Landbrukets Økologikongress

Øko2020 21. - 22. januar

Bli med på årets viktigste møtested!

På den nasjonale kongressen om økologisk landbruk skal vi sammen løfte kunnskapen om hvordan landbruket kan bidra til en klimavennlig og bærekraftig framtid.

Økologisk produksjon har fordeler med hensyn til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi, men også utfordringer innen alle disse temaene. Gjennom to hele dager kan du høre en rekke gode foredrag og delta i diskusjoner om hvordan det økologiske landbruket kan bli enda bedre. Du vil og få høre siste nytt om hvordan forbrukerne og ulike markedsaktører slutter opp om økologisk matsatsing.

Jord har fått en sentral plass i programmet. Det er fordi jordfruktbarhet spiller en nøkkelrolle både for avlingsnivå og miljøeffekter av matproduksjon. På kongressen får du både den teoretiske bakgrunnen for god jordhelse og de praktiske tiltakene for mer klimarobust og fruktbar jord.

På den andre kongressdagen er det parallelle program, basert på ulike produksjoner. Dagen avsluttes med et fellesprogram der sentrale aktører gir oss inspirasjon og velvalgte ord på veien hjem.
Øko2020 vil bli en sosial møteplass der du treffer andre i næringa, får spise økologiske måltider og kan få ny inspirasjon og ideer ved å besøke utstillinger fra mange aktører knyttet til næringa. Vel møtt!

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Fagprogram og utstilling

PRISER

Øko 2020 er nå fulltegnet med nesten 400 påmeldte. Kontakt nlr@nlr.no hvis du er påmeldt og har praktiske spørsmål.

PÅMELDING

Early bird var 1.12.2019, siste frist for påmelding var 3. januar 2020. Konferansen er dessverre fulltegnet.

MAT

Menyen skal baseres på norske, økologiske råvarer.

− Her skal både deltagerne og hotellets kokker få oppleve hvilke økologiske produkter og smaker norsk økologisk landbruk bidrar med i dag, sier Berge.

NLR er hovedansvarlig for kongressen, i tett samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle aktørene i Landbrukets Økoløft blir også involvert i planlegging og gjennomføring.

Arrangører er Norsk Landbruksrådgiving,NLR, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.