Øko2020 (Photo: Birgitta Eva Hollander / Debio)
(Photo: Birgitta Eva Hollander / Debio)

Kampanje

På denne nasjonale kongressen om økologisk landbruk har vi sammen løfta kunnskapen om hvordan landbruket kan bidra til en bærekraftig, miljø- og klimavennlig framtid.

Økologisk produksjon har fordeler med hensyn til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi, men også utfordringer innen alle disse temaene. Takk for gode foredrag og diskusjoner om hvordan det økologiske landbruket kan bli enda bedre.

Aktuelle tema for fellessesjon er:

  • Jord og økologi
  • Politiske virkemidler for økologisk produksjon på norske resurser
  • Ta vare på det biologiske mangfoldet inkludert insektene!
  • Regelverksutvikling i økologisk produksjon
  • Kampen mot ugras
  • Økologisk landbruk og klimautfordringer
Aktuelle tema for parallelle fagsesjoner er:

Frukt og bær

Poteter og grønnsaker

Korn
Husdyr: fôr, mjølk, kjøtt, dyrevelferd


g.