Kvitkløver Foto Debio

Kampanje

Ønsker du å utvikle og utveksle kompetanse, eller trenger du inspirasjon?

Bli med på konferanse og møt produsenter, forskere, rådgivere, markedsaktører og andre innenfor økologisk produksjon.
Hovedmålgruppa for konferansen er økologiske produsenter, men også andre produsenter som ønsker kompetanse og nettverk innen økologisk produksjon, for å ta i bruk delløsninger eller før ei eventuell omlegging.
Kongressen er også aktuell for forskere, rådgivere, studenter og andre med interesse for fagområdet.

Programmet består av både fellessesjoner og parallelle fagsesjoner. Arbeidet med programmet er startet. Kom gjerne med innspill!

Aktuelle tema for fellessesjon er:

  • Jord og økologi
  • Politiske virkemidler for økologisk produksjon på norske resurser
  • Ta vare på det biologiske mangfoldet inkludert insektene!
  • Regelverksutvikling i økologisk produksjon
  • Kampen mot ugras
  • Økologisk landbruk og klimautfordringer
Aktuelle tema for parallelle fagsesjoner er:

Frukt og bær

Poteter og grønnsaker

Korn
Husdyr: fôr, mjølk, kjøtt, dyrevelferd


g.

Det blir utstilling med aktuelle utstillere i bransjen. Arrangører er Norsk Landbruksrådgiving, NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Det blir utstilling med aktuelle utstillere i bransjen. Arrangører er Norsk Landbruksrådgiving, NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag